[1]
Zieliński, T.J. 2018. Hintz, Marcin i Michał Hucał, red. 2018. Ewangelickie Prawo Kościelne 1918-2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, ss. 697. Rocznik Teologiczny. 60, 2 (wrz. 2018), 305–310.