[1]
Zieliński, T.J. 2018. Sojka, Jerzy. 2016. Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. Ss. 390. Rocznik Teologiczny. 60, 3 (grudz. 2018), 407–415.