[1]
Zieliński, T.J. 2023. Publikacje zwarte (książki) Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z lat 2019–2022. Rocznik Teologiczny. 64, 4 (maj 2023), 971.