[1]
Czasopisma, R. 2023. Recenzenci „Rocznika Teologicznego” w roku 2022/List of reviewers of “Theological Yearbook” in 2022. Rocznik Teologiczny. 64, 4 (maj 2023), 976.