[1]
Nowak, P. 2023. Kształcenie pracowników kościelnych w seminariach ewangelikalnych w Polsce, powstałych i działających w latach 1945-1950. Rocznik Teologiczny. 63, 4 (maj 2023), 1329.