[1]
Nowak, P. i Migda, A. 2023. Konferencja naukowa „Oblicza pentekostalizmu jako chrześcijańskiej tradycji mistycznej. Perspektywa międzywyznaniowa i religioznawcza” (26 listopada 2021). Rocznik Teologiczny. 63, 4 (maj 2023), 1467.