[1]
Skrenty, Żaklina 2023. Zjawisko wykluczenia ekologicznego w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Rocznik Teologiczny. 63, 3 (maj 2023), 985.