[1]
Bednarz, E. 2023. Zagadnienia proekologiczne w edukacji religijnej, z uwzględnieniem tradycji zielonoświątkowej. Rocznik Teologiczny. 63, 3 (maj 2023), 1007.