[1]
Michalski, M.A. 2023. Edukacja proekologiczna w nauczaniu religii w KoĊ›ciele Polskokatolickim. Rocznik Teologiczny. 63, 3 (maj 2023), 1031.