[1]
Wojciechowska, K. 2023. Rekontekstualizacja i reinterpretacja Psalmu 18[17],5a i Ps 16[15],8-11 w kazaniu Piotra w Dz 2,22-33. Rocznik Teologiczny. 61, 4 (maj 2023), 587.