[1]
Aleksiejuk, A. 2023. Naukowo-badawcza eksploracja ludzkich zarodków w dyskursie bioetyczno-teologicznym wybranych Kościołów ewangelicko-reformowanych. Rocznik Teologiczny. 61, 4 (maj 2023), 675.