[1]
Bednarz, E. 2013. Nauczyciel katecheta wobec współczesnych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych. Rocznik Teologiczny. 55, 1 (grudz. 2013), 273–287.