[1]
Bednarz, E. 2023. Selekcja metod kształcenia w realizacji lekcji religii zgodnie z koncepcją tematyczno-problemową. LEGO® Education Maker jako propozycja metodyczna. Rocznik Teologiczny. 62, 4 (maj 2023), 1383.