[1]
Nowakowska-Siuta, R. 2023. Autopercepcje przyszłych nauczycieli w konfrontacji z funkcjami i zadaniami współczesnego uniwersytetu. Rocznik Teologiczny. 61, 4 (maj 2023), 763.