[1]
Zieliński, T.J. 2023. Nauczanie religii a kwestia neutralności światopoglądowej i świeckości szkoły w Polsce. Rocznik Teologiczny. 61, 4 (maj 2023), 785.