[1]
Mironczuk, J. 2023. Orłowski, Mariusz. 2018. Puławscy zielonoświątkowcy. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 115 . Rocznik Teologiczny. 61, 4 (maj 2023), 833.