[1]
Zieliński, T.J. 2023. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. „(Nie)zapomniane cmentarze” (23 października 2019). Rocznik Teologiczny. 61, 4 (maj 2023), 853.