[1]
Zieliński, T.J. 2023. Seminaria duchowne, seminaria i szkoły teologiczne nierzymskokatolickie w prawie polskim. Rocznik Teologiczny. 60, 4 (maj 2023), 627.