[1]
Milerski, B. 2023. Wyobrażona wspólnota, czyli o znaczeniu dobra wspólnego i szczególnej misji Akademii. Rocznik Teologiczny. 60, 4 (maj 2023), 655.