[1]
Zieliński, T.J. 2023. Maciej Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, ss. 278. Rocznik Teologiczny. 52, 1-2 (cze. 2023), 317.