[1]
Slawik, J. 2024. „Są bowiem eunuchowie, którzy takimi się urodzili z łona matki” – nowa propozycja interpretacji Mt 19,12. Rocznik Teologiczny. 65, 4 (luty 2024), 657–680. DOI:https://doi.org/10.36124/rt.2023.24.