[1]
Borkowski, A. 2024. Organizacja Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej (1918-1921). Rocznik Teologiczny. 65, 4 (luty 2024), 713–739. DOI:https://doi.org/10.36124/rt.2023.27.