[1]
Gizicka, D. 2024. Społeczny kontekst braterstwa i przyjaźni w świetle książki: Zduniak, Agnieszka, i Artur Wysocki. 2023. Powszechne braterstwo a lokalna przyjaźń. Wokół encykliki «Fratelli Tutti». Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego s. Rocznik Teologiczny. 65, 4 (luty 2024), 899–908. DOI:https://doi.org/10.36124/rt.2023.32.