[1]
Hałambiec, K. 2015. Teologia przebudzenia religijnego według Charlesa Finneya. Kontekst historyczny, źródła i jej wpływ na późniejszy rewiwalizm. Rocznik Teologiczny. 57, 3 (wrz. 2015), 299–318.