[1]
Frykowski, J.A. 2015. Dzieje parafii unickiej p.w. św. Demetriusza Męczennika w Nedeżowie w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych. Rocznik Teologiczny. 57, 3 (wrz. 2015), 319–346.