(1)
Sojka, J. Luterańska Hermeneutyka Dzisiaj. Odczytanie Hermeneutycznego Dziedzictwa luterańskiej Reformacji W Refl Eksji Światowej Federacji Luterańskiej. rt 2017, 59, 803-819.