(1)
Zieliński, T. J. Hintz, Marcin I Michał Hucał, Red. 2018. Ewangelickie Prawo Kościelne 1918-2018. Zbiór tekstów Prawnych Kościołów Ewangelickich W Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, Ss. 697. rt 2018, 60, 305-310.