(1)
Zieliński, T. J. Sojka, Jerzy. 2016. Widzialne Słowo. Sakramenty W luterańskiej „Księdze zgody”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. Ss. 390. rt 2018, 60, 407-415.