(1)
Czasopisma, R. Recenzenci „Rocznika Teologicznego” W Roku 2022/List of Reviewers of “Theological Yearbook” in 2022. rt 2023, 64, 976.