(1)
Nowak, P. Kształcenie pracowników kościelnych W Seminariach Ewangelikalnych W Polsce, powstałych I działających W Latach 1945-1950. rt 2023, 63, 1329.