(1)
Magruk, A. Obrzęd Przekazania ‘depozytu kapłana’ W Liturgicznej Tradycji Kościoła prawosławnego. rt 2023, 63, 883.