(1)
Skrenty, Żaklina. Zjawisko Wykluczenia Ekologicznego W świetle Personalizmu chrześcijańskiego. rt 2023, 63, 985.