(1)
Bednarz, E. Zagadnienia Proekologiczne W Edukacji Religijnej, Z uwzględnieniem Tradycji zielonoświątkowej. rt 2023, 63, 1007.