(1)
Michalski, M. A. Edukacja Proekologiczna W Nauczaniu Religii W KoĊ›ciele Polskokatolickim. rt 2023, 63, 1031.