(1)
ZieliƄski, T. J. Ekspresja Religijna W Systemie Edukacyjnym Republiki Irlandii (aspekt Prawny). rt 2023, 63, 319.