(1)
Wojciechowska, K. Rekontekstualizacja I Reinterpretacja Psalmu 18[17],5a I Ps 16[15],8-11 W Kazaniu Piotra W Dz 2,22-33. rt 2023, 61, 587.