(1)
Sojka, J. Luter I Zwingli – Konkurencyjne Reformacyjne Interpretacje Wieczerzy Pańskiej. rt 2023, 62, 436.