(1)
Aleksiejuk, A. Naukowo-Badawcza Eksploracja Ludzkich zarodków W Dyskursie Bioetyczno-Teologicznym Wybranych Kościołów Ewangelicko-Reformowanych. rt 2023, 61, 675.