(1)
Bednarz, E. Nauczyciel Katecheta Wobec współczesnych Wyzwań Dydaktycznych I Wychowawczych. rt 2013, 55, 273-287.