(1)
Czasopisma, R. Recenzenci „Rocznika Teologicznego” W Roku 2020. rt 2023, 62, 1521.