(1)
Mironczuk, J. Orłowski, Mariusz. 2018. Puławscy zielonoświątkowcy. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej W Puławach W Latach 1991-1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, Ss. 115. rt 2023, 61, 833.