(1)
Nowak, P. Nowonarodzenie W Perspektywie Pentekostalnej. rt 2014, 56, 89-102.