(1)
Milerski, B. Wyobrażona wspólnota, Czyli O Znaczeniu Dobra wspólnego I szczególnej Misji Akademii. rt 2023, 60, 655.