(1)
Sojka, J. 40-Lecia Partnerstwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej I Wydziału Teologii Ewangelickiej Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma W Bonn. rt 2023, 60, 665.