(1)
Czasopisma, R. Recenzenci „Rocznika Teologicznego” W Roku 2018. rt 2023, 60, 682.