(1)
Zieliński, T. J. Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki Przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA (aspekty Historyczne I Prawne). rt 2014, 56, 155-180.