(1)
Zieliński, T. J. Trzy Systemy Prawnej Ochrony wolności Religii O zasięgu międzynarodowym. rt 2023, 52, 163.