(1)
Zieliński, T. J. Maciej Potz, Granice wolności Religijnej. Kwestie wolności Sumienia I Wyznania Oraz Stosunku państwa Do Religii W Stanach Zjednoczonych Ameryki, Seria Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, Ss. 278. rt 2023, 52, 317.