(1)
Zieliński, T. J. Miejsce Religii W porządku Konstytucyjnym Wielkiej Brytanii. rt 2023, 51, 59.