(1)
Sojka, J. Konferencja Naukowa Eklezjologia Konfesyjna Wobec współczesnych Wyzwań Ekumenicznych, Warszawa, 27 Listopada 2012 (Jerzy Sojka). rt 2023, 54, 316.